Keski-Pohjanmaan Urheiluakatemia

Arvot, visio ja säännöt

Keski-Pohjanmaan urheiluakatemia on paikallisten oppilaitosten ja urheiluseurojen muodostama yhteistyöverkosto, jossa urheilijaan sidoksissa olevat tahot tekevät yhteistyötä. Keski-Pohjanmaan urheiluakatemia on luonut puitteet, joissa urheilija voi harjoitella tavoitteellisesti ja samalla opiskella haluamassaan yhteistyöoppilaitoksessa. Keski-Pohjanmaan urheiluakatemian toimintamalli pohjautuu suomalaisen urheiluakatemiaohjelman arvoihin ja visioihin.

Urheiluakatemiatoiminnan arvot

Arvoperustan lähtökohtana on uheilijakeskeisyys

  • Eettisyys
  • Kunnioitus
  • Vastuullisuus
  • Rehellisyys
  • Yhdenvertaisuus

Visiot

Suomalaisen huippu-urheilun visio:

Urheilijan polun osaamisella, yhteistyöllä ja intohimolla parhaaksi pohjoismaaksi 2020.

Urheiluakatemiatoiminnan visio:

Urheiluakatemiat ovat Urheilijan polun suotukunnallisen perustukiratkaisu ja muodostavat suomalaisen huippu-urheiluverkoston rungon.

Keski-Pohjanmaan urheiluakatemian visio:

Keski-Pohjanmaan urheiluakatemia on vahva ja osaava Urheilijan polun keskipohjalainen tuliverkosto.

Toiminnan tavoitteet

Keski-Pohjanmaan urheiluakatemiassa urheilija on keskiössä. Akatemia pyrkii varmistamaan keskipohjalaisten urheilijoiden kehittymisen ja menestymisen lajissaan. Harjoittelun lisäksi Keski-Pohjanmaan urheiluakatemia pyrkii varmistamaan urheilun ja koulukäynnin joustavan yhdistämisen sekä tukemaan nuorta urheilijaa tasapainoisen elämänuran rakentamisessa.

Keski-Pohjanmaan urheiluakatemia huolehtii, että urheilijalla on tarvittavat toimivat olosuhteet saatavilla. Panostamme osaaviin valmentajiin ja resurssien mukaan huomioimme heidän kehittämistarpeensa.

Säännöt

Kaikki Keski-Pohjanmaan urheiluakatemian toiminnassa mukana olevat urheilijat, valmentajat ja muut toimijat hyväksyvät urheiluakatemian arvot, sitoutuvat noudattamaan urheilun eettisiä periaatteita ja Suomen Antidopingtoimikunnan sääntöjä.